Nabídka stavebních a okrasných sypkých materiálů

Materiály jsou volně ložené, tzn.že si je můžete nabrat do jakékoli nádoby, pytlů, přívěsu, atd.
 
Nebo můžete využít náš rozvoz (max. 5tun na autě)
 
Nakládku i rozvoz zajišťujeme vlastní dopravou
 
 
Kamenná kůra (Rula)
 
 
frakce:
  11-31  (dekorativní drť)  1m3 = 1,8t
  36-250  (dekorativní drť)  1m= 1,8t

 

Štěrkopísek

frakce:


  0-4  (jemnozrné potěrové betony)  1m3 = 1,6t

  


0-16  (hrubší betonové směsi)  1m3 = 1,8t

 


0-22  (hrubší betonové směsi)         1m= 1,8t

 

 

Kačírek

frakce:

  •   4-8    pro zahradní architekturu  1m3 = 1,7t

            (na dětská hřiště, na chodníčky okolo domu, na ozdobné posypy, drenážní vrstvy studní,...)

  • 16-22  pro zahradní architekturu  1m3 = 1,7t

            (při konečných úpravách zahrad, jako obsypový materiál okolí domů, parkových cest, náměstí apod.)

  • 22+     pro zahradní architekturu   1m3 = 1,7t

            (při konečných úpravách zahrad, jako obsypový materiál okolí domů, parkových cest, náměstí apod.)

 

Struska

frakce:

  •   0-8   vysokopecní šedá  1m3 = 1,6t

              (kladecí vrstva pod dlažby, možnost použití na betonování)

  •   0-8   ocelárenská černá 1m3 = 2t

              (jako kladecí vrstva pod dlažby)

  •   8-16 vysokopecní šedá  1m3 = 1,6t

           (zhutnitelný materiál pod dlažby, desky, zpevnění komunikací apod.) 

  • 16-32 vysokopecní šedá  1m3 = 1,5t  

           (zhutnitelný materiál pod dlažby, desky, zpevnění komunikací apod.) 

 

Vápencová drť

frakce:

  • 0-8 (dekorativní využití - záhonky, chodníčky, parkové cesty,...) 

(posypová drť v zimním období)

  • 16-22 (dekorativní využití - záhonky, chodníčky, parkové cesty,...)
  • 32-63 (dekorativní využití v zahradní architektůře,....)

 

 
 Kámen lomový (do základů, na zídky, atd.)

 

 
Vápenec lomový (skalky,...)

 

 
   Okrasné kameny a drtě

 

 
     

 

drť 0-32mm 
1m3 = 1,8t

zhutnitelný materiál pod zákl. desky, 
pod zámkové dlažby, 
pro výstavbu a zpevnění komunikací apod.
 

 

    *(praná) = drť zbavená prachu (jílových částic) vymýváním

 

Písek

 

 

písek stavební osívaný

 1m3 = 1,6t
 použití ke zdění, omítky, potěry,...

 
písek do dětských pískovišť
 1m3 = 1,6t
 hygienický
  písek zásypový
1m3 = 1,8t
k pískování výkopů a podobným účelům
  písek křemičitý (bílý)

1m3 = 1,8t
na spárování dlažby,
úprava a údržba sportovních travnatých ploch,
je vhodný na hřiště pro plážový volejbal,...
 
 

 

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode